Prijave za sakrament vjenčanja mogu se učiniti u župnom uredu za uredovnog vremena župnog ureda. U našoj župi termin podjele sakramenta Ženidbe dogovara se individualno sa župnikom.

Zaručnici koji se namjeravaju vjenčati u našoj župi neka se jave u župni ured barem 3 mjeseca prije vjenčanja.

Oni koji nisu primili sakramente Prve svete pričesti, sv. Potvrde ili nisu kršteni, neka se jave ranije da dobiju potrebne informacije o pripravi za spomenute sakramente.

Zaručnici koji nisu sklopili civilni brak dužni su poći državnom matičaru za ono mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj se žele vjenčati. Za našu župu je adresa: Područni ured Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Centrala: 01 65 85 555, Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.

Matičaru je potrebno ponijeti

  1. Izvod iz Matice rođenih za oboje (ne starije od 3 mjeseca - podići u Matičnom uredu gdje je upisano vaše rođenje)
  2. Fotokopije vaših domovnica zajedno sa originalima na uvid
  3. Vaše osobne karte ili putovnice
  4. Fotokopije osobnih karti vaših svjedoka – «kumova»

Kod matičara se dobiva potvrda u 2 primjerka koja se donosi u župni ured. Potvrda ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumenti potrebni za crkveno vjenčanje

  1. KRSNI SLOBODNI LIST - za oba zaručnika (izvaditi u župi krštenja, Krsni slobodni list vrijedi 6 mjeseci)
  2. POTVRDA o obavljenom ZARUČNIČKOM TEČAJU (raspored zaručničkog tečaja zatražiti u župnom uredu). Preporuka: TEČAJ OBAVITE ŠTO RANIJE (možete ga pohađati i godinu dana prije samog vjenčanja, da ne biste zadnji čas morali sve obaviti)
  3. POTVRDU za sklapanje braka iz MATIČNOG UREDA

Nakon prikupljanja potrebnih dokumenata javiti se u Župni ured.

 

„Sveti sakramenti su najdragocijenije blago Crkve i kršćanskog naroda.“