Sakrament Svete Potvrde ili Krizme je sakrament kojim krizmanik ulazi u „svijet odraslih“ u vjeri. U našoj biskupiji primaju ga mladi u 8. razredu osnovne škole.

Budite radosni i ponosni što će i vaše dijete nastaviti našu kršćansku tradiciju i prenositi svjetlo vjere u novi naraštaj. Kako u svemu sudjelujete u životu vašeg djeteta tako je nezobilazna i vaša uloga u vjerskoj pripravi za ovaj važan sakrament.

Mladi u tim godinama nastoje ostaviti dojam zrelosti međutim nama odraslima je jako dobro poznato koliko su oni još životom neiskusni. Zato pratite svoje dijete u njegovoj pripravi. Sjećate se da ste još kod njegovog krštenja obećali da ćete svoje dijete odgajati u vjeri. Kad je pred krizmom znači da ste na pravom putu izvršenja obećanja. Nemojte posustati ni dalje jer su ove mladenačke godine na svoj način posebno zahtjevne.

Riječ POTVRDA dolazi od latinske riječi confirmatio ili od temeljnog glagola firmare što znači učvrstiti, ojačati. Zato taj sakrament sv. Potvde još nazivamo FIRMA. Zovemo ga također i KRIZMA što dolazi od krizme tj. svetog ulja što ga biskup posvećuje na Veliki četvrtak, a njime se pomazuju krizmanici. Oni koji primaju ovaj sakrament nazivamo potvrđenici, krizmanici ili firmanici.

Sakramenti krštenja i potvrde zajedno sa sakramentom Euharistije čine jednu cjelinu. Ti su sakramenti dijelovi istog puta kojim svatko treba proći tko se želi potpuno pridružiti Isusu Kristu i njegovoj Crkvi. Također ove sakramente nazivamo i sakramentima uvođenja u vjeru i život kršćanske zajednice jer se za njihovo slavljenje i primanje traži poznavanje kršćanske vjere i života po vjeri. Primanjem sakramenta potvrde primamo puninu Duha Svetoga.

Izgleda da je nama ljudima najteže shvatiti Duha Svetoga jer je on nepristupačan našim osjetilima i to naprosto zato što je Duh.

U Svetom Pismu Duh Sveti javlja se u obliku plamena na Duhove, u obliku goluba na Isusovu krštenju, u obliku oblaka kod Isusovog preobraženja.

Sam Isus puno govori o Duhu nazivajući ga Braniteljem i Tješiteljem koji će braniti i voditi Crkvu. Duh Sveti je život duše dobiven na krštenju. On neumorno nastoji preobraziti nas dijeleći nam darove: mudrosti, razuma, znanja, savjeta, jakosti, pobožnosti i straha Božjega.

Sveto Pismo donosi nam treću Božju zapovijed koja glasi: Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji. Bog od nas očekuje da ćemo mu biti vjerni i po odgovornosti nedjeljne Euharistije. Mi kršćani tjedan završavamo nedjeljom u spomen na dan kada je Isus uskrsnuo. Nedjelja bez sv. Mise nije nedjelja jer nedjelja dobiva svoju vrijednost upravo proslavom Isusova uskrsnuća. Svojim uskrsnućem Krist je započeo novi svijet i novo stvaranje.

Sveta Misa je poziv na ljubav – ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Znak ljubavi prema zajednici i prema braći i sestrama je uredno dolaženje od nedjelje do nedjelje, te sabrano sudjelovanje na sv. Misi.

Nedjeljna sv. Misa izraz je našeg vjerničkog i kršćanskog identiteta. Poznata nam je uzrečica da su „djeca poput spužve“, ona upijaju, ona uče najbolje iz primjera i onoga što im se pokaže. Pokažimo dakle našoj djeci kako se živi kršćanskim životom, pođimo zajedno s njima na nedjeljnu sv. Misu gdje ćemo se obiteljski susresti sa Gospodinom i naći snagu za sve ono što nas čeka u narednom tjednu.

 

„Sveti sakramenti su najdragocijenije blago Crkve i kršćanskog naroda.“