Isus je sve važnije zgode ljudskoga života posvetio svojim sakramentima, tako je ustanovio i sakramenat bolesničkog pomazanja za one koji teško boluju. Za zemaljskoga života posebnu pažnju pridao je bolesnicima. Bolesnike je pohađao i liječio. Kad je svoje apostole slao u svijet da propovijedaju, od njih je tražio da liječe bolesnike. Sveti Marko svjedoči da su apostoli «mnoge bolesnike mazali uljem i ozdravljali ih» (Mk 6, 13). Sveti Jakov svjedoči najstariju praksu Crkve podjeljivanja bolesničkog pomazanja bolesnima: «Boluje li tko među vama, neka dozove crkvene starješine! Oni neka mole nad bolesnikom i neka ga mažu uljem u ime Gospodnje, pa će molitva učinjena vjerom spasiti bolesnika. Gospodin će ga podići i ako je učinio grijehe, oprostit će mu se» (Jak 5, 14-15).

Kršćanska je praksa da vjernici pozovu svećenika kada imaju bolesnika u obitelji. Tom prigodom ukućani pripreme bolesnika na svećenikov dolazak. Uz bolesnika se postavi križ, blagoslovljena voda i voštana svijeća. Ako je u mogućnosti, bolesnik će se ispovjediti i pričestiti. Kod podjele bolesničkog pomazanja u molitvi za bolesnika sudjeluju svi ukućani. Crkva preporučuje da se sakrament bolesničkog pomazanja slavi kod svakog težeg oboljenja, prije zahtjevnih «operacijskih» zahvata. Moguće ga je primiti i više puta, tj. kad nakon izvjesnog poboljšanja ili ozdravljenja bolest ili nemoć ponovno nastupe. Riječ je o sakramentu koji se daje kao okrjepa za nošenje i prihvaćanje bolesti. Učiteljstvo Crkve preporuča zajedničko slavlje sakramenta bolesničkog pomazanja u određene dane u godini.

Stariji vjernici, bolesni i nemoćni, iz naše župe, koji žele obaviti pojedinačnu ispovijed i pričest, po potrebi i bolesničko pomazanje, neka se telefonom prijave u župni ured, to može umjesto njih učiniti i netko od bližnjih. Najvažnije što se može učiniti za naše starije i bolesne jest omogućiti im primanje sakramenata bolesničkog pomazanja. Redoviti posjet bolesnika i starijih osoba vrši se uoči Božića i uoči Uskrsa.

 

MOLITVE

Pripravna molitva

Gospodine Bože, koliku je brigu tijelu i duši bolesnih posvećivao tvoj Sin Isus Krist i to svojim vjernicima naložio, o tome jasno svjedoči evanđelje a ponajviše pokazuje sakramenat pomazanja što ga je on sam ustanovio, a sveti Jakov u svojoj poslanici obznanio da ga Crkva dijeli svojim članovima. Sakramenat bolesničkog pomazanja daje bolesnomu milost Duha Svetoga, koja pomaže spasu svega čovjeka, pridiže nas pouzdanjem u Boga, jača protiv napasti i tjeskobe smrti. Milostivo nas pohodi i svetim pomazanjem okrijepi.

Molitva ukućana za bolesnika

Bože, Oče svake utjehe! Po svome Sinu htio si vidati rane bolesnih. Molimo te, pošalji Duha, svoga svetog Branitelja, na našu kuću. Na postelji leži naš brat... (sestra...) u bolesti. U duhu vjere, bit će pomazan (a) svetim uljem. Jakošću ga (je) svojom okrijepi, pomoću svojom utješi da dušom i tijelom ozdravi.

Bolesnička molitva

Ispovijedam se Bogu svemogućemu, da mi oprosti što sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Po zagovoru Blažene Marije vazda Djevice, anđela i svetaca, molim te, preblagi Oče, za milost tvojih triju sakramenata: želim svećeniku ispovjediti svoje grijehe, neka me svetim uljem pomaže i okrijepi svetom pričešću kao popudbinom za vječni život.

Prije pomazanja

Ovim svetim pomazanjem i svojim preblagim milosrđem neka nam pomogne Gospodin i milost Duha Svetoga, da nas slobodne od grijeha spasi i milostivo pridigne. Po presvetim tajnama ljudskog otkupljenja, otpustio nam svemogući Bog sve kazne sadašnjega i budućega života, otvorio nam vrata raja i uveo nas u vječnu radost.

Poslije pomazanja

Izliječi, molimo, Otkupitelju naš, milošću Duha Svetoga slabosti svojih bolesnika. Iscijeli nam rane, otpusti grijehe i odagnaj od nas sve boli duše i tijela, te nam milosrdno vrati potpuno zdravlje iznutra i izvana, da ozdravimo pomoću tvoga milosrđa i oporavimo se za prijašnje dužnosti, kako je volja tvoja.

„Sveti sakramenti su najdragocijenije blago Crkve i kršćanskog naroda.“